شنبه 5 اسفند 1391 @ 19:36

برنامه ریزی استراتژیک

سلام 

دوستان درس برنامه ریزی استراتژیک امکان دانلود کلاس ندارد برای همه عزیزانی که این درس را برداشتند همینطوره؟

شنبه 28 بهمن 1391 @ 19:37

درس روشهای کمی

چرا استاد درس روشهای کمی عوض شده؟ مگه قرارنبود دکتر حسینی مطلق باشه؟!

چهارشنبه 25 بهمن 1391 @ 19:55

دانلود کلاس

سلام 

گویا استفاده از دانلود کلاسهای تشکیل شده میسر نمی باشد! به نظر برای رفع مشکل  چه باید کرد؟

پنج‌شنبه 12 بهمن 1391 @ 10:55

برنامه ریزی استراتژیک

سلام 

دوستانی که درس برنامه ریزی استراتژیک را برداشتند راجع به دو استاد علی احمدی و جعفری اسکندری اطلاعاتی دارند؟ با کدامیک برداریم؟

دوشنبه 9 بهمن 1391 @ 20:03

ثبت نام

سلام 

دوستان کسی انتخاب واحد انجام داده است؟

یکشنبه 8 بهمن 1391 @ 21:07

آخرین زمان ارائه تکالیف مدلسازی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

 

سلام دوستان 

آیا تا پایان روز دهم وقت برای ارسال تکالیف داریم؟ یا تا قبل از باید ارسال گردد؟!