دوشنبه 31 خرداد 1395 @ 23:15

سورس برنامه محاسبات ماتریسی در C++

شما با دانلود این فایل یک فایل ورد دریافت می کنید که سورس  برنامه کامل محاسبات ماتریسی در ++C را به شرح ذیل شامل می شود.

1-جمع دو ماتریس

2-ضرب دو ماتریس

3-تفاضل دو ماتریس

4-ترانهاده دو ماتریس

5-ضرب یک عدد در ماتریس

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید.

دوشنبه 31 خرداد 1395 @ 22:36

جزوه درس اصول مدیریت و تیوری سازمان

 این جزوه شامل یک فایل PDF تولید شده از اسلاید های درس اصول مدیریت و تیوری سازمان دانشگاه علم و صنعت ایران را در 300 صفحه است.

سر فصل های این درس عبارتند از:

فصل اول : کلیات

فصل دوم:تغییر و تحول

فصل سوم:خلاقیت و نوآوری

فصل چهارم:کارآفرینی

فصل پنجم:مدیریت در سازمان های آینده

فصل ششم: انگیزش

فصل هفتم:رهبری هنر اثر بخش

فصل هشتم:کار تیمی

فصل نهم:کنترل

فصل دهم: ارتباطات

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید.

دوشنبه 31 خرداد 1395 @ 21:48

جزوه درس مدلسازی شبکه دانشگاه علم وصنعت ایران

مدلسازی شبکه زیر مجموعه درس تحقیق در عملیات و کنترل پروژه است.فایلی که دریافت می کنید شامل 166 صفحه جزوه درس مدلسازی شبکه در فرمت PDF است که در دانشگاه علم و صنعت ایران تدریس شده است.  سر فصل های درس :  1-مقدمه ای بر نظریه گراف  2-مساله ماکزیمم فلو (max flow problem)  3-الگوریتم برچسب گذاری  4-مساله تخصیص با گلوگاه  5-مساله تخصیص  6-درخت گسترده

برای دانلود جزوه به بر روی لینک کلیک کنید.