شنبه 7 اردیبهشت 1392 @ 19:05

کتاب SD

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:
جمعه 30 فروردین 1392 @ 21:34

کتاب SD

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:
دوشنبه 23 بهمن 1391 @ 16:43

حذف درس ها

تو سایت گلستان دو درس 1- سیستمهای دینامیکی  2- اقتصاد سنجی 1  از لیست دروس ارائه شده حذف شده و خطای ::" عدم تطابق با سر فصل دروس تعریف شده برای رشته"  می دهد

لطفا نماینده ها پیگیری کنند چون تا پایان حذف و اضافه وقت هست.


شنبه 30 دی 1391 @ 16:34

درس های ارائه شده ترم آینده

نام درس

نام استاد

روشهای کمی در مهندسی صنایع

  حسینی مطلق سیدمهدی

برنامه ریزی استراتژیک

علی احمدی جشفقانی علیرضا

جعفری اسکندری میثم

اقتصاد سنجی 1

نقندریان نقندر کاظم

سیستمهای دینامیکی

شهانقی کامران

سیستمهای جامع اطلاعات مدیریت

غلامیان محمدرضا