سه‌شنبه 18 آذر 1393 @ 08:15

اسلاید های درس سنجش عملکرد

برای دانلود اسلاید های درس سنجش عملکرد اینجا کلیک کنید!

دوشنبه 9 دی 1392 @ 16:24

دانلود اسلاید های درس MIS

اسلاید های درس MIS رو ازینجا دانلود کنید.این پست مربوطه به بحث و تبادل نظر نهایی در خصوص امتحان این درس نیز می باشد.اسلاید های بخش داده کاوی در LMS موجود و در دسترس است.

بسم الله...

دانلود ERP01

دانلود ERP02

دانلود ERP03

دانلود ERP04

دانلود ERP05

دانلود ERP06

دانلود MY_MIS01

دانلود MY_MIS04

دوشنبه 9 دی 1392 @ 15:54

فایل اسلاید های درس MCDM

با سلام.

با توجه به اینکه بعضی از دوستان هنوز اسلاید های درس MCDM  رو ندارند می تونن از این قسمت دانلود کنند.طبق روال ترم های پیش همین پست برای نکات و بحث و تبادل نظر در مورد این درس ایجاد می شود.

پس بسم الله...

دانلود MCDM01

دانلود MCDM02

دانلود MCDM03

دانلود MCDM04

دانلود MCDM05

دانلود MCDM06

دانلود MCDM07

دانلود MCDM08

دانلود MCDM09

دانلود MCDM10